ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ www.mothercare.gr


Η Εταιρεία Ι. Κλουκίνας – Ι. Λάππας Α.Ε. (εφεξής, η "Εταιρεία" ή "εμείς") προσπαθούμε να προσφέρουμε μια εμπειρία που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επισκεπτών μας, χρησιμοποιώντας υπεύθυνα τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας μας. Δεσμευόμαστε να σεβόμαστε και να διαφυλάσσουμε την ιδιωτικότητά σας και να συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και απορρήτου.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τους παρόντες όρους, και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και κοινοτικού νομικού πλαισίου για την προστασία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (2016/679) και των σχετικών αποφάσεων, κατευθυντήριων γραμμών και κανονισμών που εκδίδει η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων (εφεξής, η "Πολιτική") αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και ενσωματώνεται στους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας μας και μπορεί να υπόκειται σε τροποποιήσεις. Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε τακτικά την Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων, ώστε να ενημερώνεστε σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις. Με την επίσκεψη και την πλοήγηση στον ιστότοπό μας, αποδέχεστε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων όπως ισχύει. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν σημαντικές τροποποιήσεις, θα φροντίσουμε για τη δημοσίευση σχετικής ειδοποίησης προς τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας μας.

Η παρούσα Πολιτική εξηγεί πώς συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και/ή χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που λαμβάνουμε μέσω της Ιστοσελίδας μας και των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στέλνουμε (εφεξής "Ιστοσελίδα") και τα οποία σχετίζονται με την παρούσα Πολιτική, όπως κάθε φορά ισχύει. Η παρούσα Πολιτική περιγράφει επίσης τις επιλογές που έχετε σχετικά με τη χρήση, την πρόσβαση, τη μεταφορά, τη διόρθωση και τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.

1. Δεδομένα που συλλέγουμε

Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς για να παρέχουμε ενημέρωση σχετικά με τις υπηρεσίες μας . Προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε εσάς με το βέλτιστο δυνατό τρόπο και προκειμένου να εκπληρώνουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις, είναι απαραίτητο να μπορούμε να συλλέγουμε και να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική.

1.1 Δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς

1.1.1. Προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο της επικοινωνίας μας μαζί σας

Όταν μας δίνετε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσετε μαζί μας, συλλέγουμε και διατηρούμε τα δεδομένα σας αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται κατωτέρω. Σε αυτό το πλαίσιο, συλλέγουμε τα δεδομένα που εσείς οι ίδιοι μας παρέχετε, όπως όνομα, επώνυμο διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), αριθμό τηλεφώνου και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ενδέχεται να εμπεριέχεται στο ελεύθερο πεδίο συμπλήρωσης σχολίων.

1.1.2. Προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο της υποβολής του βιογραφικού σας

Όταν υποβάλλετε το βιογραφικό σας είτε μέσω της Ιστοσελίδας μας είτε μέσω e-mail, συλλέγουμε και διατηρούμε στοιχεία σχετικά με την ταυτότητά σας (όπως όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης), στοιχεία επικοινωνίας (e-mail, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας), πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευσή σας (τίτλοι σπουδών, εκπαιδευτικά ιδρύματα), τις δεξιότητές σας (γλώσσες, γνώσεις υπολογιστών και δικτύων) και την επαγγελματική εμπειρία σας (προηγούμενοι εργοδότες, διάρκεια απασχόλησης, θέση), οποιαδήποτε άλλη πληροφορία περιλαμβάνεται στο βιογραφικό σας, πληροφορίες για την εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων (εάν εφαρμόζεται), καθώς και τις θέσεις και τους τομείς δραστηριοτήτων που σας ενδιαφέρουν.

2. Γιατί συλλέγουμε τα δεδομένα σας

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας αποκλειστικά για τους παρακάτω σκοπούς:

ΣκοπόςΕπεξήγηση
Επικοινωνία Όταν υποβάλλετε τα στοιχεία σας στην φόρμα επικοινωνίας, τα χρησιμοποιούμε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να σας προσφέρουμε τις πληροφορίες ή/και τις υπηρεσίες που ζητήσατε. Η επεξεργασία των δεδομένων σας στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση εκ μέρους μας της ζητηθείσας επικοινωνίας.
Αποστολή ΒιογραφικούΌταν υποβάλλετε το βιογραφικό σας σημείωμα είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας είτε μέσω e-mail, συλλέγουμε τα δεδομένα σας και τα επεξεργαζόμαστε για να εκτιμήσουμε τις εργασιακές ικανότητες και τις δεξιότητές σας και να εξετάσουμε την πιθανότητα συνεργασίας με την Εταιρεία μας. Η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε. Σε αυτήν την περίπτωση, όμως, δε θα είμαστε σε θέση να εξετάσουμε την πιθανότητα της συνεργασίας σας με την Εταιρεία μας.

6. Ποιοι λαμβάνουν και επεξεργάζονται τα δεδομένα σας

Πρόσβαση στα στοιχεία σας μπορούν να έχουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοί μας ή εξωτερικοί συνεργάτες μας που ενεργούν για λογαριασμό μας για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας, παρέχοντάς μας υπηρεσίες πληροφορικής για την καταγραφή και αποθήκευση των στοιχείων σας ή/και υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών.

7. Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα δεδομένα σας

Η περίοδος διατήρησης μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τον τύπο των δεδομένων και τον τρόπο χρήσης τους. Ο προσδιορισμός του χρόνου διατήρησης των δεδομένων βασίζεται σε κριτήρια όπως νόμιμες προθεσμίες διατήρησης, εκκρεμείς ή πιθανές διαφορές, πνευματική ιδιοκτησία ή δικαιώματα ιδιοκτησίας, συμβατικές απαιτήσεις, επιχειρησιακές οδηγίες ή ανάγκες και ιστορική αρχειοθέτηση. Όταν αποστέλλετε το βιογραφικό σας σημείωμα, η εταιρεία θα καταχωρήσει και θα διατηρήσει το βιογραφικό σας για ένα (1) έτος. Στη συνέχεια, τα στοιχεία σας θα διαγραφούν, εκτός εάν μας δώσετε εκ νέου τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία τους. Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των στοιχείων σας οποιαδήποτε στιγμή. Στην περίπτωση της απλής επικοινωνίας μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας, τα δεδομένα σας θα διατηρούνται αν απαιτείται, το πολύ για ένα (1) χρόνο από την υποβολή του ερωτήματός σας και στη συνέχεια θα διαγράφονται.

8. Τα δικαιώματά σας

Η εταιρεία μας διασφαλίζει τα δικαιώματά σας όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την άσκησή τους.

Έχετε το δικαίωμα:

  • 8.1 Να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.
  • 8.2 Να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων αν είναι ανακριβή ή ελλιπή.
  • 8.3 Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός εάν η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων της Ι. Κλουκίνας – Ι. Λάππας Α.Ε. ή τρίτων, για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης, για λόγους δημόσιου συμφέροντος ή για την υπεράσπιση των νομίμων δικαιωμάτων μας ενώπιον δικαστικών ή άλλων αρχών.
  • 8.4 Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς.
  • 8.5 Να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στέλνοντας ένα e-mail στην διεύθυνση dataprivacy@mothercare.gr , χρησιμοποιώντας τα κατωτέρω στοιχεία επικοινωνίας. Στην περίπτωση αυτή, θα διακοπεί η επεξεργασία τους από εμάς για τους σκοπούς αυτούς, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.
Προκειμένου να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, σας συμβουλεύουμε να μας στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο dataprivacy@mothercare.gr ή γραπτό αίτημα, χρησιμοποιώντας τα κατωτέρω στοιχεία επικοινωνίας μας.

Εάν πιστεύετε ότι τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία δεδομένων έχουν παραβιαστεί, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).


  • Στοιχεία Επικοινωνίας με την Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε. για Ζητήματα Προσωπικών Δεδομένων:
  • Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.,
  • Ομήρου 2, 17778 Ταύρος Αττικής
  • Τηλεφωνικό κέντρο: +30 2104821186
  • dataprivacy@mothercare.gr